หน้าแรก I ติดต่อบางกอกฟอรั่ม I เกี่ยวกับบางกอกฟอรั่ม I  English version   I  Webboard บางกอก
 

 

 

เครือข่ายเยาวชนอาสารักกรุงเทพ เป็นการรวมตัวของเครือข่ายที่หลากหลายนับแต่ Big Bang บางกอก 2547 และ Big Bang สยาม 2548 จนถึงปัจจุบันที่ได้รวมตัวกันขับเคลื่อน “ กรุงเทพมหานครสู่เมืองน่าอยู่” เป็นการรวมตัวโดยสมัครใจ ซึ่งมีบางกอกฟอรั่มเป็นผู้ประสานงานหลัก เครือข่ายฯ ดังกล่าวประกอบด้วยเครือข่ายที่หลากหลายทั้งเครือข่ายเชิงประเด็น เครือข่ายพื้นที่ และองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ ที่ต้องการเห็นวิถีเมืองน่าอยู่ และชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุขเกิดขึ้นในสังคมไทย

ผลงานที่ผ่านมาของ “ เครือข่ายเยาวชนอาสารักกรุงเทพ” ในช่วงปี 2547-2550 คือ การรวมตัวขับเคลื่อนพลังเยาวชนสร้างสรรค์ผ่านโครงการต่างๆ ดังนี้

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส หลังภัยพิบัติ
สึนามิ โดยกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาตนเอง
และพื้นที่ประสบภัย ในชุมชนบ้านน้ำเค็ม จังหวัดพังงา

หลักการ เหตุผล และวัตถุประสงค์โครงการ

กิจกรรมของโครงการ
- ค่ายเยาวชน..นักสืบชุมชน คนบ้านน้ำเค็ม

ภาพกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ

- gallery_01
- gallery_02
หลักการ เหตุผล และวัตถุประสงค์โครงการ
กิจกรรมของโครงการ
- ร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติและตลาดนัดคุณธรรม ครั้งที่ 2
- กิจกรรม เวทีสรุปบทเรียนและนำเสนอผลงานระดับเขต 
- ค่ายเยาวชนค้นหา “ คุณธรรมความดีต้นแบบเขตทวีวัฒนา ”
- ค้นหาความหมายและเรียนรู้คุณธรรมความดีในเขตทวีวัฒนา
ภาพกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ
หลักการ เหตุผล และวัตถุประสงค์โครงการ
กิจกรรมของโครงการ
- ค่ายอบรมกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ 
ภาพกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ
วันเด็กร่วมกระแส “ เด็กยุคใหม่ เข้าใจเศรษฐกิจพอเพียง”  
งานวันเด็กย้อนยุค 100 ปีเมืองเก่า
เปิดแพร่งภูธรสู่กระบวนการเรียนรู้เรื่องพื้นที่สาธารณะ
งานเปิดตัวเครือข่ายเยาวชนใส่ใจบ้านเมือง
กิจกรรม Youth Cafe' ในหัวข้อ “เยาวชนจะมีส่วนร่วมในการปฏิรูปการเมืองได้อย่างไร”
Copyright@ 2006 Bangkok Forum
บางกอกฟอรั่ม เลขที่ 104, 106 ถ.แพร่งภูธร แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-228-1362-3 และ 02-622-2316โทรสาร 02-228-1362 หรือ www.bangkokforum.net หรือ [email protected]