หน้าแรก I ติดต่อบางกอกฟอรั่ม I เกี่ยวกับบางกอกฟอรั่ม I  English version   I  Webboard บางกอก
 
 

เครือข่ายเยาวชนใส่ใจบ้านเมือง ได้รวมตัวเป็นเครือข่ายเพื่อชักชวนให้เยาวชนทุกกลุ่ม ทุกวัยมาร่วมใส่ใจบ้านเมือง โดยได้จัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2549 ภายใต้ชื่องานว่า “ เปิดหัว เปิดใจใกล้ ๆ การเมือง” งานดังกล่าวได้จัดขึ้นที่สวนสันติไชยปราการ สำหรับรูปแบบงาน คือ การจัดการเสวนาพูดคุยสบาย ๆ ในหัวข้อ “ ชวนเพื่อนเปิดหัว เปิดใจ จับตาดูทิศบ้านทางเมือง” นอกจากนั้น ยังมีการแสดงละครและดนตรี

หัวใจหลักในการจัดงานเพื่อให้เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ได้แสดงความคิดเห็น และรับฟังข่าวสารข้อมูลการพัฒนาบ้านเมืองก่อนนำไปพิจารณา และที่สำคัญคือ การชักชวนให้เพื่อน ๆ ได้เข้ามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศบ้านทางเมือง เพราะเยาวชนต้องร่วมเขียนอนาคตร่วมกับผู้ใหญ่ และร่วมกันกำหนด “ วันนี้”

บรรยากาศวันงานเปิดตัวเครือข่ายเยาวชนใส่ใจบ้านเมือง ภายใต้ชื่องานว่า “ เปิดหัว เปิดใจใกล้ๆ การเมือง” ที่สวนสันติไชยปราการ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2549

ช่วงแรกมีการเปิดใจรับเสียงใสๆ จาก “ วงดนตรีสองวัย” และเปิดหัวรับฟังความรู้สึกจากใจ “ ดนตรีเด็กแนว” โดยกลุ่มเกสรลำพ

เวทีเสวนา “ เปิดหัว เปิดใจ” จับตาดูทิศบ้านทางเมือง
ช่วงบ่ายมีการแสดงละครใบ้ เรื่อง “ เลือกข้างหรือเลือกตั้ง” โดยมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

ต่อด้วยละครล้อเลียน “ ข่าวๆ ข่าวๆ ข่าวๆ” โดยกลุ่มแรงคิด และละครหุ่นมือ จาก “ กลุ่มเด็กไทยไม่กินหวาน”

ปิดท้ายด้วยการเต้นแบบ B Boy และการเชิญเครือข่ายเยาวชนใส่ใจบ้านเมือง ฝากเรื่องบ้านเมืองถึงเพื่อนเยาวชน

โต๊ะรับสมัครสมาชิกเครือข่ายเยาวชนใส่ใจบ้านเมือง

[email protected] 2006 Bangkok Forum
บางกอกฟอรั่ม เลขที่ 104, 106 ถ.แพร่งภูธร แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-228-1362-3 และ 02-622-2316โทรสาร 02-228-1362 หรือ www.bangkokforum.net หรือ [email protected]