หน้าแรก I ติดต่อบางกอกฟอรั่ม I เกี่ยวกับบางกอกฟอรั่ม I  English version   I  Webboard บางกอก
 
 
โครงการ KU (Krungthep Uncover ) เพื่อให้เยาวชนได้สะท้อนมุมมองของเยาวชนที่มีต่อวิถีการพัฒนากรุงเทพฯทั้งในแง่ดี และในด้านที่ควรต้องแก้ไขปรับปรุงผ่าน “ หนังสั้น” ผลสัมฤทธิ์ของโครงการดังกล่าวทำให้เกิดกลุ่มเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมเป็น “ เครือข่ายอาสาสมัครรักกรุงเทพ” เพิ่มขึ้น และยังได้รวมตัวกันเพื่อผลักดันให้เกิดกิจกรรมดีๆ มากมาย

การปฐมนิเทศและเสวนาภาษาหนัง ณ เซ็นทรัลบางนา

การปฐมนิเทศและเสวนาภาษาหนัง ณ เซ็นทรัลบางนา

การตัดสินการประกวดหนังสั้นในโครงการ K U

การตัดสินการประกวดหนังสั้นในโครงการ K U

โฉมหน้าทีมผู้ชนะการประกวดหนังสั้น


 

การประกวดภาพถ่าย

ภายในงานมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย

รั้วแห่งความคิด (การแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมงาน)

[email protected] 2006 Bangkok Forum
บางกอกฟอรั่ม เลขที่ 104, 106 ถ.แพร่งภูธร แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-228-1362-3 และ 02-622-2316โทรสาร 02-228-1362 หรือ www.bangkokforum.net หรือ [email protected]