หน้าแรก I ติดต่อบางกอกฟอรั่ม I เกี่ยวกับบางกอกฟอรั่ม I  English version   I  Webboard บางกอก
 

ในปี ๒๕๔๗ เป็นต้นมา บางกอกฟอรั่มได้กลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง หลังจากกลุ่มแกนนำและเครือข่ายที่เคยเข้าร่วมกระบวนการได้ไปปฏิบัติการในภารกิจด้านอื่น ๆ เพื่อร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยให้น่าอยู่ร่วมกับองค์กรพันธมิตรอื่น ๆ อาทิ สถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม หรือ Civicnet

โดยในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เครือข่ายรวมพลคนรักกรุงเทพ ฯ ที่เป็นการรวมตัวกันของเครือข่ายต่าง ๆ ( เครือข่าย Big Bang บางกอก ๒๕๔๗) ที่ทำงานเพื่อร่วมสร้างกรุงเทพ ฯ ให้น่าอยู่

โดยบางกอกฟอรั่มเป็นผู้ประสานงานหลักได้ร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดช่องทางในการร่วมสร้างนโยบายสาธารณะที่มาจากภาคประชาชน โดยใช้โอกาสในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพ ฯ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๗ มาใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการรวมตัวของเครือข่ายภาคประชาชนและการขับเคลื่อนงานเพื่อผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะของภาคประชาชนในการร่วมกำหนดทิศบ้านทางเมืองร่วมกับส่วนราชการกรุงเทพมหานคร ผลสำเร็จที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการมีส่วนร่วมเมืองน่าอยู่สู่กรุงเทพมหานคร และยังได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการอีกหลายชุด อาทิ คณะกรรมการการตรวจสอบนโยบายการมีส่วนร่วมสู่กรุงเทพเมืองน่าอยู่ คณะกรรมการเศรษฐกิจพอเพียงของกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการเด็กและเยาวชน เป็นต้น

เดือนกันยายน-ตุลาคม ๒๕๔๗ บางกอกฟอรั่มได้ร่วมกับภาคีพันธมิตรเพื่อการพัฒนา ได้แก่ สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา สถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ และเครือข่ายประชาสังคมในจังหวัดต่าง ๆ ในการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลงาน และการร่วมกำหนดทิศทางการสร้างสรรค์วิถีชีวิตที่เป็นสุขและน่าอยู่ภายใต้ชื่อ จากสลาตัน สู่ดาวเหนือ ” ระหว่างวันที่ ๓๐ กันยายน ถึง ๓ ตุลาคม ๒๕๔๗ ณ โรงแรมชะอำรีเจ้นท์ จ. เพชรบุรี และผลต่อเนื่องจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวได้ทำให้เกิด “ โครงการพลังวัฒนธรรมเพื่อสันติภาพสู่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้” ซึ่งบางกอกฟอรั่มและเครือข่ายรวมพลคนรักกรุงเทพได้ร่วมกับเครือข่ายประชาสังคมในจังหวัดต่างๆ เข้าร่วมเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่พี่น้องใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในระหว่างวันที่ ๒๔-๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ ณ โรงแรมซีเอส จังหวัดปัตตานี

นอกจากนั้น ในปี ๒๕๔๗ นี้เองบางกอกฟอรั่ม ยังได้สนับสนุนให้เกิดกลุ่มเยาวชนอาสารักบางกอก หรือ กลุ่ม “ กิ๊กบางกอก” เพื่อร่วมสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ เพื่อให้เยาวชนกรุงเทพ ฯ หันมารักและสนใจกรุงเทพ ฯ ผ่านโครงการประกวดหนังสั้นหรือ โครงการ KU (Krungthep-Uncover) ผลสัมฤทธิ์ของโครงการดังกล่าวทำให้เกิดกลุ่มเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมเป็นเครือข่ายอาสาสมัครรักกรุงเทพ ที่ได้เข้าร่วมผลักดันให้เกิดกิจกรรมดี ๆ มากมาย อาทิ เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครเมื่อครั้งเหตุการณ์ ธรณีวิบัติ คลื่นยักษ์ สึนามิ เข้าถล่ม ๖ จังหวัดทางภาคใต้ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ เครือข่ายเยาวชนอาสาบางกอกฟอรั่มได้เข้าไปร่วมเป็นอาสาสมัครในเหตุการณ์ครั้งนี้ โดยได้เดินทางไปจังหวัดพังงาระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๗ - ๓ มกราคม ๒๕๔๘ นี้ด้วย

 

โครงการเกาะติดเลือกตั้ง ยึดกรุงเทพฯ 47

ปฏิบัติการเกาะติดเลือกตั้ง "ยึดกรุงเทพฯ 47" ของกลุ่มพันธมิตร ซึ่งประกอบด้วยหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ โพสต์ทูเดย์ สถานีโทรทัศน์ไอทีวีสำนักข่าว จีจีนิวส์ เอฟเอ็ม 96.5 สวนดุสิตโพล บางกอกฟอรัม และ คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลับธรรมศาสตร์ ซึ่งได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร ...

โครงการ BIG BANG บางกอก ๒๕๔๗ รวมพลคนรักกรุงเทพฯ

องค์กรภาคีเครือข่ายจำนวนกว่า 30 เครือข่าย และองค์ร่วมจัดหลัก อาทิ สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.) สำนักงานวิจัยระบบสาธารณสุขแห่งชาติ (สวรส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และบางกอกฟอรั่ม เห็นชอบร่วมกันในการจัดเวทีสาธารณะของคนรักกรุงเทพ ฯ โดยใช้ชื่อโครงการว่า "โครงการความร่วมมือในการผลักดันนโยบายสาธารณะสู่การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร" หรือ "BIG BANG บางกอก ๒๕๔๗ รวมพลคนรักกรุงเทพฯ"...

โครงการประกวด หนังสั้น ภาพถ่าย และดนตรี "เรื่องของ KU (Krungthep Uncovered)"

เรื่องราวที่ผ่านการเล่าขาน เป็นตำนานหลายขนานของคนกรุงฯ และกรุงเทพฯ เมืองเอกของสยามซึ่งยังคงเป็นสีสันที่สวยสดงดงามท่ามกลางกระแสแห่งความแตกต่างหลากหลาย และเดียวดาย กลายเป็นสัญญา และสัญญาณ ของ “ ชาวกรุง ” อย่างเราท่าน ให้ตื่นตัว และตื่นรู้ขึ้นมาดู มาแล แง่งามของ “ ชาวกู ” ผู้อยู่ร่วม อยู่รู้ และอยู่รอด อย่างปลอดภัย ท่ามกลางสภาวะที่ต่างฝ่ายต่างทำมาหาเงินกันอย่างขะมักเขม้น ...
[email protected] 2006 Bangkok Forum
บางกอกฟอรั่ม เลขที่ 104, 106 ถ.แพร่งภูธร แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-228-1362-3 และ 02-622-2316โทรสาร 02-228-1362 หรือ www.bangkokforum.net หรือ [email protected]