หน้าแรก I ติดต่อบางกอกฟอรั่ม I เกี่ยวกับบางกอกฟอรั่ม I  English version   I  Webboard บางกอก

กิจกรรมร่วมสร้างบ้านดิน ภายใต้
โครงการอาสาสมัครรักบางกอกและพื้นที่เครือข่าย ปี 2549

 

สืบเนื่องจากปี 2548 ถึงปัจจุบัน บางกอกฟอรั่ม ในฐานะหน่วยงานประสานงานกลางระหว่างเครือข่ายพุทธิกา (หนึ่งในภาคีพันธมิตรที่ร่วมเสริมสร้างจิตสำนึกอาสาสมัครให้เกิดขึ้นในสังคมไทย) ได้ริเริ่มจัดกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างจิตสำนึกอาสมัครให้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในสังคมไทย โดยปี 2548 ได้ริเริ่มดำเนินการร่วมกับกลุ่มรักษ์เขาชะเมา ในการนำอาสาสมัคร่วมสร้างบ้านดิน จำนวน 3 ครั้ง (ในชุดโครงการฉลาดทำบุญร่วมกับเครือข่ายพุทธิกา) ผลการดำเนินพบว่า เรายังมีโอกาสในการร่วมรื้อฟื้นระบบอาสาสมัครให้เกิดขึ้นในสังคมไทยได้อีกและยังช่วยทำให้เกิดการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย

ในปี 2549 บางกอกฟอรั่มจึงได้ร่วมกับองค์กรเครือข่ายพันธมิตรในจังหวัดต่าง ๆ (นอกเหนือจากให้เกิดอาสาสมัครรักกรุงเทพ) อาทิ เสมสิกขาลัย จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มแก้ววรรณา จังหวัดแพร่ และกลุ่มรักษ์เขาชะเมา จังหวัดระยอง โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ การร่วมเคลื่อนงานอาสาสมัครเพื่อสังคมให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง และขยายแนวคิดเหล่านี้ไปสู่กลุ่มคนต่างๆ เพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้มีการแบ่งปันความสุขจากคนกลุ่มหนึ่งสู่อีกกลุ่มหนึ่ง เสมือนหนึ่งเป็นการเติมเต็มสังคมไทยให้เป็นสังคมที่น่าอยู่และยังได้ยกระดับจิตใจของคนที่เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในชุดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้วางไว้ด้วย

กิจกรรมที่ 1ค่ายบ้านดินครั้งที่ 1 ปี 2548

กิจกรรมที่ 2 ค่ายบ้านดิน จ.ระยอง

กิจกรรมที่ 3 ค่ายบ้านดินกลุ่มเด็กทานตะวัน ชุมชนบ้านค้อใต้

[email protected] 2006 Bangkok Forum
บางกอกฟอรั่ม เลขที่ 104, 106 ถ.แพร่งภูธร แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-228-1362-3 และ 02-622-2316โทรสาร 02-228-1362 หรือ www.bangkokforum.net หรือ [email protected]