หน้าแรก I ติดต่อบางกอกฟอรั่ม I เกี่ยวกับบางกอกฟอรั่ม I  English version   I  Webboard บางกอก
ภาพกิจกรรมงานวันเด็กย้อนยุค 100 ปีเมืองเก่า 
 
โลโก้ และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งานวันเด็กย้อนยุค 100 ปีเมืองเก่า 
 
บรรยากาศการเตรียมงาน และรับมอบสิ่งของต่างๆ จากผู้สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก
 

การละเล่นย้อนยุค
 

การแสดงกลองยาว
 

การแสดงบนเวทีเยาวชนได้ร่วมกันแสดงความสามารถทั้งการแสดงละครเด็ก, ร้องเพลง และการโชว์ละครหุ่นสาย
 

ซุ้มกิจกรรม มีทั้งวาดภาพระบายสีน้ำ ซุ้มแลกของขวัญ และซุ้มจับฉลาก
 

อาหารกลางวันสำหรับเด็กๆ และผู้ร่วมงาน มีทั้งขนมหวาน และนมสด
โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนแพร่งภูธร, มูลนิธิชาวศาลเจ้าพ่อเสือ,บริษัท ห้างร้านในพื้นที่ และผู้มีอุปการคุณ
 

รายนามผู้สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กย้อนยุค 100 ปี
[email protected] 2006 Bangkok Forum
บางกอกฟอรั่ม เลขที่ 104, 106 ถ.แพร่งภูธร แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-228-1362-3 และ 02-622-2316โทรสาร 02-228-1362 หรือ www.bangkokforum.net หรือ [email protected]