หน้าแรก I ติดต่อบางกอกฟอรั่ม I เกี่ยวกับบางกอกฟอรั่ม I  English version   I  Webboard บางกอก
 

เช้าวันต่อมา ทีมงานอาสาสมัครได้ทำกิจกรรมกับเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านเกาะปอที่มาร่วมกิจกรรมกัน
ประมาณ 40 คน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมปีที่ 6   รวมถึงครูในโรงเรียนก็ยังมานำเด็กนักเรียน
ร้องเพลงให้อาสาสมัครได้ฟังกันอย่างเพลิดเพลิน

 
 

ในช่วงหนึ่งของการทำกิจกรรม อาสาสมัครทั้ง 9 คนได้ให้นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม ก่อนจะช่วยกัน
วาดรูปเกาะปอ และเล่าว่าบนเกาะปอมีอะไรบ้าง ผลปรากฏว่า สถานที่ที่เด็กๆ เห็นว่าเป็นสถานที่น่าสนใจ
บนเกาะได้ถูกเด็กๆ ช่วยกันวาดภาพระบายสีออกมา ไม่ว่าจะเป็น หินสามชั้น แดนสมรภูมิ โละละหมาด
  ในไร่ ก่อนที่ในเวลาต่อมา เด็กๆ จะพาพี่ๆ ลุงป้าน้าอา อาสาสมัครทั้งหลายไปเดินเที่ยวตามสถานที่ที่เด็กๆ
ได้ช่วยกันวาด ด้วยความภูมิใจ   
          
และเมื่อเด็กๆ เห็นความสำคัญของท้องถิ่นของตัวเอง ภาคภูมิใจกับบ้านเกิดของตัวเองแล้ว ก็น่าจะส่งผลดี
ต่อการพัฒนาชุมชนต่อไปในอนาคตข้างหน้าอาสาสมัครบางคนได้สะท้อนว่า ระหว่างการทำกิจกรรมในครั้งนี้
รู้สึกประทับใจกับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะปอมาก จนอยากจะกลับมาที่นี่อีกสักครั้ง บางคนเล่าว่า
เด็กที่นี่ตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมมาก มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสูง มีความใสซื่อบริสุทธิ์ พี่ชั้น ป.5-ป.6
จะดูแลน้อง ป.1-ป.2 และน้องอนุบาลเป็นอย่างดี ภาพที่อาสาสมัครได้พบเห็นนี้ สะท้อนให้เห็นถึงการเลี้ยงดู-
การอบรมเป็นอย่างดีของโรงเรียนและผู้ปกครอง จนรู้สึกได้ว่าเด็กบนเกาะปอต่างไปจากเด็กในชุมชนอื่นๆ
ที่อาสาสมัครเคยสัมผัสมา

แม้วันนี้ ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นของเกาะปอ ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน ความวิตกกังวลของชาวบ้านยังคงอยู่
โดยเฉพาะบรรดาแกนนำชุมชนทั้งหลายที่เป็นแนวหน้าในการเผชิญกับปัญหา แต่เด็กนักเรียนบนเกาะปอ
ก็ได้สะท้อนให้เห็นสิ่งดีๆ บางอย่าง เด็กเหล่านี้นี่เอง ที่จะเป็นอนาคตที่ดีของชุมชนบ้านเกาะปอ และจะเป็น
ผู้แบกรับในสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในภายภาคหน้า และต่อยอดการพัฒนาชุมชนบ้านเกาะปอจากแกนนำชุมชน
รุ่นปัจจุบันที่มีความเข้มแข็ง ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นกันต่อไป

ข้อมูลประกอบการเขียนบางส่วนจาก นสพ. มติชนรายวัน   ฉบับที่ 9116 [หน้าที่ 4 ] ประจำวันที่ 23
กุมภาพันธ์ 2546 และ http://gotoknow.org/blog/thaikm/toc

[email protected] 2006 Bangkok Forum
บางกอกฟอรั่ม เลขที่ 104, 106 ถ.แพร่งภูธร แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-228-1362-3 และ 02-622-2316โทรสาร 02-228-1362 หรือ www.bangkokforum.net หรือ [email protected]