หน้าแรก I ติดต่อบางกอกฟอรั่ม I เกี่ยวกับบางกอกฟอรั่ม I  English version   I  Webboard บางกอก

อาสาสมัครลงพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคเหนือ

 

การลงพื้นที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้อาสาสมัครบางกอกฟอรั่มได้ร่วมมือกับอาสาสมัครจากธนาคารกรุงไทยเดินทางสู่พื้นที่เป้าหมาย ร่วมปฏิบัติภารกิจอาสาสมัคร ระหว่างวันที่ 9-12 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ระหว่างการลงพื้นที่ได้รับความเอื้อเฟื้อที่พักอาศัย และอาหารเช้า-เย็นจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับทางมูลนิธิกระจกเงาแลกเปลี่ยนข้อมูลการทำงานอาสาสมัครในพื้นที่ ร่วมลงแรงกับทาง ศูนย์อาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม(มูลนิธิกระจกเงา) ทำงานทำความสะอาดพื้นที่ประสบภัย อีกทั้งยังร่วมมือกับแกนนำในจังหวัดอุตรดิตถ์ประสานความช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกให้กับองค์กรอาสาสมัครที่ทำงานในพื้นที่

ภารกิจที่อาสาสมัครบางกอกฟอรั่มได้ทำนั้น แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
กลุ่มที่ 1 ใช้เวลาทั้งวันอยู่กับการตัก ขุด ขนโคลนออกจากบ้าน ถือเป็นงานหนักมากๆ แต่ได้ร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยต่างๆ และอาสาสมัครชาวต่างประเทศร่วมมือกันทำงานนี้อย่างสนุกสนาน

กลุ่มที่ 2 เดินทางสำรวจพื้นที่ประสบภัยอื่นๆในอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์และหมู่บ้านนาตอง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ร่วมกับแกนนำในพื้นที่ และอาจารย์มิชิตา จำปาเทศ รอดสุทธิ ตัวแทนเครือข่ายจิตอาสา ประสานงานกลางหรือเรียกง่ายๆว่าเป็น “ หน่วยประสานข้อมูล”

กิจกรรมที่สำคัญอีกประการที่อาสาสมัครบางกอกฟอรั่มได้ทำคือ “ การจัดวงเสวนา” ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์พื้นที่อุทกภัยและประสบการณ์การทำงานอาสาสมัคร การสนทนาในวันนี้ถือเป็นการจุดประกายไฟของเยาวชนคนรุ่นใหม่ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ กระตุ้นให้นักศึกษาหนุ่มสาวจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีได้เห็นคุณค่าของการทำงานอาสาสมัคร และการที่จะเข้าถึงและเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานอาสาสมัครบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม (ภายหลังได้ทราบข่าวว่านักศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลได้ลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์อาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม(มูลนิธิกระจกเงา) ทำความสะอาดบ้านผู้ประสบภัย)

หลังจากการลงพื้นที่ประสบภัยทั้งในจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดแพร่ ทำให้เกิดการประสานความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ สามารถนำพาบุคคลที่ไม่รู้จักกันแต่ว่ามีใจอยากช่วยเหลือผู้อื่นหรือเรียกง่ายๆว่ามี “ จิตอาสา ” ได้มาพบปะและประสานความร่วมมือได้อย่างลงตัว ช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ องค์กรที่ลงทำงานกับพื้นที่ และหน่วยงานราชการในพื้นที่ ได้ผสานความร่วมมือให้การพัฒนาพื้นที่ประสบภัยได้รับการฟื้นฟูอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้การสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาความร่วมมือสร้างสรรค์การทำงานสังคมในพื้นที่น่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญและควรที่จะเร่งดำเนินการต่อไปในอนาคต
[email protected] 2006 Bangkok Forum
บางกอกฟอรั่ม เลขที่ 104, 106 ถ.แพร่งภูธร แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-228-1362-3 และ 02-622-2316โทรสาร 02-228-1362 หรือ www.bangkokforum.net หรือ [email protected]