หน้าแรก I ติดต่อบางกอกฟอรั่ม I เกี่ยวกับบางกอกฟอรั่ม I  English version   I  Webboard บางกอก
แถลงข่าวโครงการฉลาดทำบุญปี 2
 

จากความสำเร็จในการจัดโครงการฉลาดทำบุญปีที่ 1 เมื่อปี 2548 ที่ผ่านมาพบว่าได้รับกระแสตอบรับจากกลุ่มบุคคลที่มีจิตอาสาอย่างมากมาย ส่งผลให้ในปี 2549 ทางเครือข่ายจิตอาสา เครือข่ายพุทธิกาและองค์กรร่วมจัดทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ ประสานความร่วมมือจัดโครงการฉลาดทำบุญขึ้นอีกครั้ง โดยในปีนี้ ฉลาดทำบุญเริ่มต้นโครงการให้สอดรับกับเทศกาลเข้าพรรษา “ชักชวนวัยใส ร่วมใจเป็นอาสาสมัครทำงาน เพื่อสังคม เฟ้นกิจกรรมสนุก สุขใจได้บุญระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม” ในการณ์นี้จึงได้มีการจัดงานแถลงข่าวโครงการเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2549 ณ อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา 2516 (ตึกนอก) สี่แยกคอกวัว ถนนราชดำเนิน

บรรยากาศในการแถลงข่าว แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ภายนอกห้องประชุมจัดให้มีบรรยากาศของการทำงานอาสาสมัครในแต่ละพื้นที่ โดยมีองค์กรร่วมจัดมาสาธิตกิจกรรมที่จะลงไปทำในแต่ละพื้นที่ ตัวอย่างเช่น สาธิตการนวดเด็กแรกเกิด โดยคุณรสนา โตสิตระกูล สาธิตการปลูกประการัง จากศูนย์กิจกรรมวิทยาศาสตร์และการอนุรักษ์ สาธิตการสร้างบ้านดินจำลอง ชมศิลปะเพื่อการเยียวยาผู้ป่วยเรื้อรังจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ชมนิทรรศการการปลูกป่าชายเลน ชมนิทรรศการ “ โครงการอาสาเพื่อในหลวง” ชมหนังสือพิมพ์ทำมือจากเด็กๆมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์ ในส่วนของการแถลงข่าวในห้องประชุม มีการจัดเสวนาเกี่ยวกับเรื่องการทำงานอาสาสมัครจากบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนางานอาสาสมัครและเป็นส่วนหนึ่งจากการทำงานอาสาสมัครเมื่อปีที่ผ่านมา เริ่มต้นด้วย พระไพศาล วิสาโล กล่าวถึงการทำบุญรูปแบบใหม่ที่ไม่จำกัดแค่การให้ทาน แต่เป็นการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น การมีสำนึกต่อส่วนรวม ปล่อยวาง ผ่านการทำงานอาสาสมัคร โดยที่ในปีนี้ทางโครงการมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาใน 3 ระดับ คือ มิติด้านความสัมพันธ์ มิติด้านความสุข และมิติด้านปัญญา

จากนั้น ทพ.กฤษดา เรืองอารีรัชต์ ได้กล่าวถึงความสำคัญของการทำความดีถวายในหลวง เนื่องในวโรกาสพระองค์ครองราชย์ครบ 60 ปีตาม “ โครงการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทด้วยความรักและความดี 60 ปี 60 ล้านความดี” ซึ่งโครงการฉลาดทำบุญก็ถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างอาสาสมัคร และส่งเสริมให้ประชาชนมาทำดีถวายในหลวงได้อีกทางหนึ่ง โดยหวังอย่างยิ่งว่าจะเป็นการทำความดีที่แพร่กระจายออกไปให้กว้างขวางขึ้น

ด้าน นางสาวรสนา โตสิตระกูล ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการทำงานอาสาสมัครคือได้ทั้งเรื่องการลงมือปฏิบัติจริง อย่างการนวดเด็ก ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น และได้สำรวจภาวะภายในจิตใจของอาสาสมัครเองด้วย ซึ่งตรงนี้องค์กรที่จัดกิจกรรมต้องสร้างกระบวนการขึ้นมารองรับในเรื่องนี้ด้วย อาสาสมัครอีกท่านหนึ่ง นางสาวนาขวัญ สกุลลักษณ์ ได้เล่าสิ่งที่ได้รับจากการทำงานอาสมัครเพิ่มเติม คือ ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ เกิดความรู้สึกดีๆมีความสุขมากที่ได้ทำอะไรเพื่อคนอื่น และได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆในชีวิต ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า และสามารถทำอะไรเพื่อคนอื่นได้อีกมากมาย

ปิดท้ายเวทีด้วยการเชิญชวนให้ประชาชนเข้ามาทำงานอาสาสมัครกัน โดยศิลปินสาว ณัฐกาณต์ ประสพสายพรกุล (โน้ต) เชิญชวนให้คนหนุ่มสาวออกมาทำงานอาสาสมัครในช่วงเดินกรกฏาคม-ธันวาคม โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลายกิจกรรมด้วยกัน เช่น ปลูกปะการัง นวดเด็ก สร้างบ้านดิน ปรับปรุงอาคารเรียน ช่วยเหลือผู้ป่วยเรื้อรัง ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ประสบอุทกภัย เป็นต้น

โครงการฉลาดทำบุญปีที่ 2 มีองค์กรร่วมจัดประกอบด้วย เครือข่ายพุทธกา เครือข่ายอาสารักษ์ธรรมชาติ เครือข่ายจิตอาสา บางกอกฟอรั่ม กลุ่มนวัตกรรมเยาวชนเพื่อสังคม สถาบันไทยรูรัลเน็ต บุดเพจดอทคอม มูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์ มูลนิธิกองทุนไทย มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก มูลนิธิสุขภาพไทย มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

ผู้สนใจสมัครเป็นอาสาสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ เครือข่ายพุทธกา เลขที่ 8/23 ซอยบ้านช่างทองหล่อ ถนนพรานนก เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทรศัพท์ 0-2866-2721-2 โทรสาร 0-2866-2722 www.volunteerspirit.org

บางกอกฟอรั่มในฐานะองค์กรร่วมจัด ได้ร่วมออกบู๊ทแสดงภาพกิจกรรมสร้างบ้านดิน โดยในปีนี้จะจัดกิจกรรมสร้างบ้านดิน 2 พื้นที่ คือ
โครงการสร้างบ้านดินกับชุมชนแก่งตะนะโฮมสเตย์ “ สร้างบ้านดิน คืนสู่วิถีธรรมชาติ เรียนรู้วิถีชีวิต ร่วมออกแบบกิจกรรมชุมชน”
วันที่ 19-23 ตุลาคม 2549

โครงการสร้างบ้านดิน : ห้องสมุดของกลุ่มรักษ์เขาชะเมา“ สร้างห้องสมุด เรียนรู้วิถีการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง เรียนรู้ชุมชน”
วันที่ 25-27 สิงหาคม และ3-5 พฤศจิกายน 2549

[email protected] 2006 Bangkok Forum
บางกอกฟอรั่ม เลขที่ 104, 106 ถ.แพร่งภูธร แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-228-1362-3 และ 02-622-2316โทรสาร 02-228-1362 หรือ www.bangkokforum.net หรือ [email protected]