หน้าแรก I ติดต่อบางกอกฟอรั่ม I เกี่ยวกับบางกอกฟอรั่ม I  English version   I  Webboard บางกอก

กองทุนสุขภาวะกรุงเทพ: พื้นที่ความสุขของชาวกรุง
โดย ตัวกวนบางกอก

 

ในเมืองใหญ่เมืองนี้ เมืองที่มีผู้คนมากมายอาศัยอยู่ เมืองที่ทั้งอุดมด้วยปัญหาและเรื่องราวดี ๆ อยู่มากมาย เมืองนี้ คือ กรุงเทพ พวกเราที่อาศัยอยู่ในเมืองนี้ แม้นไม่ได้เกิดหรือเติบโตที่นี่ แต่เราต่างก็อาศัยเมืองนี้ทำมาหากิน และทำกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย จึงน่าจะถือได้ว่า กรุงเทพเป็นเมืองของทุกคน (ทั้งคนที่เข้ามาเพียงชั่วครู่ชั่วยาม  หรือคนที่อาศัยอยู่มาแล้วอย่างยาวนาน)

                พวกเราชาวบางกอกฟอรั่ม เป็นหน่วยงานพัฒนาเอกชนที่ทำงานในเมืองนี้มานานกว่าสิบปี พวกเราถือว่าที่นี่เป็นบ้านของพวกเรา บ้านที่มีทั้งความทุกข์และความสุข บ้านที่ได้ร่วมแบ่งปันสิ่งดี ๆ หลากหลายเรื่องราวให้แก่พวกเรา รวมทั้งเรื่องนี้ด้วย  คือ  “กองทุนความสุข”
               
เมื่อเอ่ยถึงคำนี้ มักมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่เข้าใจว่า  “กองทุน” หมายถึงเรื่อง เงินหรือทรัพยากรเชิงวัตถุที่จับต้องได้เท่านั้น แต่แท้จริงแล้ว นัยยะคำว่า “ทุน” มีอยู่มากมาย แล้วแต่ประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลพบพาน  รวมทั้งการให้ความหมายของแต่ละกลุ่ม เครือข่าย หรือองค์กรด้วย

แต่ “กองทุน” ในความหมายของชาวบางกอกฟอรั่ม มีความหมาย มากมายหลายแบบ เช่น ทุนทางสังคม ทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ ทุนคน ทุนความรู้ เป็นต้น รวมทั้งทุนที่เป็นวัตถุ สิ่งของ และเงินด้วย  แล้วคำว่า “สุขภาวะ” ล่ะ เมื่อเอามารวมกันแล้วกับคำว่า “กองทุน” หมายถึงอะไร
- กองทุนสุขภาวะ เป็นการรวมทรัพยากรต่าง ๆ ที่กระจัดกระจายมารวมกัน และนำไปส่งเสริม หรือสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมสร้างสุขแก่คนในพื้นที่ กลุ่ม หรือเครือข่ายนั้น ๆ
- กองทุนสุขภาวะ คือ การรวมตัวของคนตัวเล็ก ๆ หรือจะเป็นกลุ่ม เครือข่ายก็ได้ ที่ต้องการมาทำอะไรดี ๆ ให้แก่กลุ่ม พื้นที่ หรือชุมชนตนเอง

นี่  เป็นเพียงความหมายที่พวกเราพยายามจะนิยามเท่านั้น แต่พวกเราเชื่อว่า คำว่า “กองทุนสุขภาวะ” มีความหมายมากกว่านี้ .......

พวกเราหวังว่า คุณจะเป็นหนึ่งในการร่วมสร้าง กองทุนสุขภาวะ หรือกองทุนความสุขนี้ ให้เบ่งบาน และเติบโตอย่างมั่นคงเพราะพวกเราชาวบางกอกฟอรั่ม มิสามารถทำได้เพียงหน่วยเดียว หลายฝ่ายต้องเข้ามาร่วมให้ข้อคิดเห็น และร่วมสร้างด้วยกันค่ะ เพื่อให้กองทุนความสุขนี้  เบ่งบาน ออกดอก ออกผลทั่วกรุงเทพ บ้านของเรา
[email protected] 2006 Bangkok Forum
บางกอกฟอรั่ม เลขที่ 104, 106 ถ.แพร่งภูธร แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-228-1362-3 โทรสาร 02-228-1362 หรือ www.bangkokforum.net หรือ [email protected]