หน้าแรก I ติดต่อบางกอกฟอรั่ม I เกี่ยวกับบางกอกฟอรั่ม I  English version   I  Webboard บางกอก

นายชัยวัฒน์ ถิระพันธ์ 
นางนิศานาถ โยธาสมุทร
นางสาวอัญชัญ แกมเชย
นายครรชิต จูประพัทธศรี 
นายสุรชัย รักษาชาติ 
นางสาวจุฑารัตน์ ทนันไชย
นางสาวรัตน์ติญาภรณ์ ร่มเย็น 
นางสาวจงจิตร์ นิลกรณ์ 
นายคะทาวุธ แวงชัยภูมิ 
ผู้อำนวยการบางกอกฟอรั่ม
รองผู้อำนวยการบางกอกฟอรั่ม
ผู้จัดการบางกอกฟอรั่ม
เจ้าหน้าที่สื่อสารและพัฒนาข้อมูล
เจ้าหน้าที่สนับสนุนกระบวนการจัดการความรู้
เลขานุการสำนักงาน
เจ้าหน้าที่บัญชี
เจ้าหน้าที่ประสานงานชุมชน
เจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่ายและกิจกรรมสัมพันธ์

 

 


 

[email protected] 2006 Bangkok Forum
บางกอกฟอรั่ม เลขที่ 104, 106 ถ.แพร่งภูธร แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-228-1362-3 และ 02-622-2316โทรสาร 02-228-1362 หรือ www.bangkokforum.net หรือ [email protected]